Alapadatok

Kedvezményezett neve: Abaliget Község Önkormányzata

Projekt címe: Tanórán kívüli foglalkozások megvalósítása a köznevelés eredményességért Abaligeten és térségében

Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00191

Támogatás összege: 22.857.011 forint

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás tervezett időtartama: 2018.03.01. - 2020.02.29.

A projekt rövid bemutatása: A térségünkben kiemelten fontos, hogy az itt élő gyermekek megkapassák a megfelelő támogatást képességeik fejlesztésére, akár az oktatási intézményen kívüli kompetenciafejlesztő foglakozások formájában. A foglakozások tervezése és megvalósítása során építünk az edutainment elvére, mert úgy véljük, hogy a szórakozva és a szórakoztatva tanulás elősegítheti a kitűzött célok teljesítését. Azonban nem csak a gyermekek egyéni igényeinek figyelembe vétele határozza meg a tervezett foglalkozások tartalmát, hanem arra is törekszünk, hogy a megvalósítás, valamint a fenntartás során a foglalkozások elősegítsék a kortárs közösségi kohézió erősödését is. Ezért a foglalkozások élni kívánnak a kooperatív tanulásszervezés módszertanával, amely az alapvető kompetenciák fejlesztése mellett hozzájárulhat a fentebbi törekvés teljesüléséhez is.