Projektelemek

1.      A humán szolgáltatási területek (egészségügy-szociális, oktatás-kultúra, közszolgáltatások-gazdaság) helyzetfeltárása;
2.      Nemzetközi hálózatépítés;
3.      A nemzetközi együttműködés keretében megismert jó gyakorlatok tapasztalatainak feldolgozása;
4.      Két országban 100-100 fős célcsoport lekérdezése;
5.      Kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása;
6.      Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel;
7.      Műhelymunkák szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek részvételével;
8.      Tanulmányutak szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek részvételével;
9.      Módszertani- szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása
10.    Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése;
11.    Kutatásról összehasonlítható kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása.